Nasza oferta

Our offer

Konsola
No translation


JEDEN PRZYCISK I POMOC WEZWANA!

Konsola, zamontowana zazwyczaj na podsufitce przy lusterku wewnętrznym, służy do komunikowania się  kierowcy z Centrum Monitorowania.

Dzięki konsoli możesz:

  • wezwać pomoc dla siebie lub innych użytkowników ruchu drogowego
  • wezwać pomoc drogową (assistance)
  • dowiedzieć się o najbliżej zlokalizowane punkty POI np. stacje paliw, bankomaty, kino itd.

Zobacz jak działa konsola

Prezentacja flaszowa

Przycisk wezwania pomocy

Traktowany jest przez Centrum Monitorowania na równi z automatycznym sygnałem wypadku.

Przycisk serwisowy

Służy do połączenia się z Centrum Monitorowania, aby wezwać pomoc Assistance lub czasowo zawiesić usługi monitoringu np. podczas naprawy pojazdu lub podczas przeprawy promowej. Przycisku tego można użyć, aby zawiadomić  Centrum Monitorowania o zauważonym wypadku, którego jest się świadkiem.

Przycisk informacyjny

Używany, aby uzyskać z Centrum Monitorowania informację o utrudnieniach drogowych (korkach, objazdach, warunkach pogodowych) lub o lokalizacji takich miejsc, jak: stacje paliw, hotele, bankomaty itp.

Połączenie z numerem 112

Jednoczesne naciśnięcie tych dwóch przycisków jednocześnie umożliwia połączenie z numerem alarmowym 112 w całej Europie.

Przyciski regulacji głośności rozmowy lub dzwonka.

Diody na konsoli KIA Safety System informują o:

  • dioda czerwona – urządzenie gotowe do pracy
  • dioda zielona – nawiązanie połączenia głosowego

Brak treści do wyświetleniaThere is no content to display