O firmie

About company

Firma EMG-Poland Sp. z o.o. powstała w roku 2001, aby poszerzać i uzupełniać asortyment akcesoriów, oferowanych przez przemysł samochodowy. Misją firmy jest zaspokajanie potrzeb szerokiej gamy klientów w zakresie bezpieczeństwa podróży, podniesienia komfortu jazdy oraz zabezpieczeń antykradzieżowych. Stawiamy na promocję i sprzedaż światowych nowości oraz poszukiwanie własnych, oryginalnych rozwiązań w dziedzinie elektroniki samochodowej.

Znaczącą pozycję na rynku firma EMG Poland zdobyła dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz wykwalifikowanemu personelowi. W swoich działaniach firma dąży do perfekcji oraz zadowolenia ze strony swoich Klientów. Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakościowej naszych odbiorców do grona, których zaliczają się największe międzynarodowe koncerny samochodowe m.in.: Kia Motors Polska, Hyundai Motor Poland, Mazda Motor Logistics Europe (Oddział w Polsce), Toyota Motor Poland, Subaru Import Polska, SsangYong Polska, MMC Car Poland, British Automotive Polska oraz regionalni dystrybutorzy. Kanałami dystrybucji produktów oferowanych przez EMG Poland są: sieci dealerskie, warsztaty samochodowe, regionalni dystrybutorzy oraz sektor B2B.EMG Poland to firma otwarta na wyzwania oraz wyróżniającą się na tle konkurencji dużą innowacyjnością i opracowywaniem własnych unikalnych rozwiązań. Do naszych ostatnich sukcesów należy opracowanie i wdrożenie do sprzedaży dedykowanych do poszczególnych modeli samochodów automatycznych siłowników bagażnika i FootSensory, pozwalających użytkownikowi na dostanie się do przestrzeni bagażowej za pomocą prostego ruchu stopą. Kolejną grupą dedykowanych produktów własnej produkcji są tak zwane moduły specjalne np.:
– moduły czujników parkowania pozwalające na graficzne sygnalizowanie o przeszkodzie na fabrycznych zegarach samochodu
– moduły automatycznego domykania/ponoszenia szyb (także szyberdachu)
– moduły do automatycznej dezaktywacji systemu włączania/wyłączania silnika podczas przymusowego parkowania oraz aktywacji systemu AutoHold


Pełna gama produktów z oferty EMG Poland to:

 • Czujniki parkowania
 • Zabezpieczenia antykradzieżowe
 • Czujniki ciśnienia w oponach
 • Siłowniki bagażnika
 • Foot sensor
 • System typu eCall (KIA Safety System)
 • Systemy GPS
 • Lampy LED
 • Czujniki deszczu
 • Zestawy głośnomówiące
 • Moduły specjalne:
  • moduł domykania/podnoszenia szyb (także szyberdachu)
  • moduł ISG-AutoHold
  • moduł składania lusterek
 • Akcesoria uzupełniające:
  • preparaty do odstraszania gryzoni
  • ładowarka indukcyjna

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że produkty oferowane przez EMG Poland, a w szczególności czujniki parkowania i alarmy samochodowe, zostały wielokrotnie sprawdzone, jako produkty niezawodne, charakteryzujące się wysoką jakością i trwałością. Produkty te były wielokrotnie stosowane, jako doposażenie OEM i montowane na przestrzeni lat w różnych modelach samochodów czołowych polskich importerów. Naszym klientom gwarantujemy produkty o najwyższej światowej jakości, spełniające wysokie normy produkcyjne jak również użytkowe, oraz posiadające wszelkie wymagane atesty i homologacje. Gwarantujemy ich najwyższą jakość, obsługę serwisową, gwarancyjną i pogwarancyjną, stałą dostępność produktów z bieżącej linii produkcyjnej oraz możliwość dostawy akcesoriów do starszych wzorów.

The company EMG-Poland Sp. z o.o. was established in 2001 to expand and complement the range of accessories offered by the automotive industry. The company's mission is to meet the needs of a wide range of customers in terms of travel safety, increasing driving comfort and anti-theft security. We focus on the promotion and sale of global novelties and the search for our own, original solutions in the field of automotive electronics.

EMG Poland has gained a significant market position thanks to the high quality of its products and qualified personnel. In its activities, the company strives for perfection and satisfaction from its customers. Our products are subject to strict quality control of our customers, which include the largest international car concerns, including: Kia Motors Polska, Hyundai Motor Poland, Mazda Motor Logistics Europe (Branch in Poland), Subaru Import Polska, SsangYong Polska, MMC Car Poland, Toyota Motor Poland, British Automotive Polska and regional distributors. The distribution channels of products offered by EMG Poland are: dealer networks, car repair shops, regional distributors and the B2B sector.

EMG Poland is a company open to challenges and distinguished from the competition by high innovation and development of its own unique solutions. Our recent successes include the development and marketing of model-specific automatic boot and FootSensory actuators, allowing the user to access the luggage compartment with a simple foot movement. Another group of dedicated products of our own production are the so-called special modules, e.g .:

- parking sensor modules allowing for graphic signaling of an obstacle on the car's factory clocks

- automatic closing / lifting windows (including sunroof) modules

- modules for automatic deactivation of the engine start / stop system during compulsory parking and activation of the AutoHold system