Nasza oferta

Our offer

Jak działa?
How it works?

1. ZASADA PODSTAWOWA – AUTONOMICZNOŚĆ SYSTEMU

Zainstalowane w samochodzie urządzenie KSS automatycznie informuje służby ratunkowe o wypadku i jego prawdopodobnym przebiegu, niezależnie od tego czy kierowca (pasażer) jest w stanie uczynić to osobiście czy nie.


Zobacz jak działania urządzenie KIA Safety System (KSS) i do czego służy:


Sygnał wezwania pomocy jest automatycznie generowany przez system, gdy:

 • gdy odnotuje działanie siły równej lub większej niż 2,5 G (zderzenie)

 • gdy wykryje przeciążenie ujemne powyżej 1 G (dachowanie samochodu)

 • gdy stwierdzi przechył o kąt równy lub większy niż 45% (osunięcie się samochodu do rowu)


2. OPIS DZIAŁANIA KIA Safety System:

2.1   W razie wypadku

Z chwilą wystąpienia przeciążeń przekraczających 2,5G, zamontowany w samochodzie czujnik przeciążenia powoduje aktywację centralki i automatyczne wezwanie pomocy.

Operator Centrum Monitorowania po odebraniu sygnału o wypadku dysponuje następującymi informacjami:                                                                             

 • dane pojazdu zawierające markę, model, kolor, numer rejestracyjny i numer VIN
 • kontakt i dane właściciela/kierowcy
 • dokładna lokalizacja na podstawie koordynat GPS z wizualizacją na podstawie mapy
 •  najbliższe dostępne jednostki służb ratowniczych: straż pożarną, pogotowie, policję


Po odebraniu informacji o wypadku, Centrum Monitorowania podejmuje próbę nawiązania kontaktu z kierowcą

 • gdy brak jakiegokolwiek kontaktu z kierowcą, operator wzywa Straż Pożarną, Pogotowie i Policję zlokalizowane w najbliższej odległości od miejsca zdarzenia
 • gdy kierowca jest przytomny, operator wzywa jedynie służby konieczne do udzielenia pomocy – np. pomoc techniczną


Możliwość bezpośredniego połączenia ze służbami ratowniczymi zlokalizowanymi w najbliższej odległości od miejsca zdarzenia i przekazanie im zweryfikowanych informacji o lokalizacji i przebiegu wypadku pozwala na znaczne skrócenie czasu przyjazdu pomocy i odpowiedni jej dobór


2.2   W razie wezwania pomocy „na żądanie”

Naciśnięcie przycisku na konsoli przez kierowcę połączy go z Centrum Monitorowania. Centrum Monitorowania otrzyma pakiet informacji o pojeździe i zależnie od wymaganej pomocy wezwie odpowiednie służby ratownicze lub drogowe np. w sytuacji, gdy źle się czujemy, gdy jesteśmy świadkami wypadku.


2.3   W razie kradzieży auta

Po wyłączeniu stacyjki system przechodzi w stan czuwania. W momencie próby odholowania pojazdu, kradzieży kół czy uniesienia pojazdu system przesyła do Centrum Monitorowania sygnał kradzieży. Po otrzymaniu takiego sygnału Operator kontaktuje się z osobą wskazaną w umowie celem weryfikacji zdarzenia.                                                            


2.4   W razie wezwania Assistance

W momencie naciśnięcia przez użytkownika na konsoli przycisku „SERWIS” zgłosi się Centrum Monitorowania. Po poinformowaniu Operatora o potrzebie pomocy drogowej, Centrum Monitorowania połączy użytkownika głosowo bezpośrednio z KIA Assistance, automatycznie przesyłając informację o lokalizacji pojazdu.


3. KIA Safety System SKŁADA SIĘ Z:

 • czujnika grawitacyjnego
 • konsoli
 • modułu sterowania
 • anteny GPS
 • antena GSM
 • mikrofonu
 • głośnika


4. ZASADA PRYWATNOŚCI

Podczas normalnej eksploatacji samochodu urządzenie KIA Safety System jest pasywne: pobiera, co prawda, dane o pozycji z systemu GPS i zapisuje dane eksploatacyjne z ostatnich 60 sekund, ale nie przekazuje ich do Centrum Monitorowania, ani nie komunikuje swego położenia. Dopiero:

 • sygnał wypadku
 • ręczne wezwanie pomocy
 • sygnał o holowaniu lub podniesieniu pojazdu

powoduje nawiązanie komunikacji pomiędzy kierowcą i Centrum Monitorowania.

Brak treści do wyświetleniaThere is no content to display